นมเย็น

กาแฟเย็นใส่นม

ชามะนาว

Sweets

Cha Ma Nao (Thai Lemon Tea)

Nom Yen (Pink Milk)

ชาไทยใส่นม

เฉาก๊วยคาราเมล

วัฟเฟิลฮ่องกง

Bubble Waffle

Tub Tim Grob - ทับทิมกรอบ

A combination of Red rubies (crunchy water chestnuts ), Jackfruit, coconut meat and sweet coconut milk


Chao Guay Bo Ran - เฉาก๊วยโบราณ
House made Herbs Jelly served with dried Longan juice topped with brown sugar, a traditional Summer dessert


Lord Chong Bai Tauy - ลอดช่องใบเตย
House made Pandanus green noodles, soft and chewy served with smokey palm sugar and coconut milk


Ruam Mit - รวมมิตร
A combination of red rubies + fresh coconut meat + jackfruit and Pandanus green noodles served with smokey palm sugar syrup

โอเลี้ยง

Roti with Condensed Milk and Sugar

* For the special of the day, be sure to check our Facebook page!

มะนาวโซดา

Pang Yen Phu Khao Fai - ปังเย็นภูเขาไฟ

​Snow ice with Ovaltine topped with condensed milk and soft bread

น้ำแข็งไส

Thai Iced Tea

Khao Kai Jiew ข้าวไข่เจียว

​Thai Omelette with scallion & cilantro served over Jasmine rice with SriRaCha sauce

Mango Soda

                                      The Most Popular Thai Comfort Food

Thai Iced Coffee

Thai Traditional Shaved ice

1313 NE 43rd St. Seattle, WA 98105  |  Tuesday - Friday  12noon. - 7pm.   ( Closed Sunday and Monday )

ลิ้นจี่โซดา

Lime Soda

Caramel Glass Jelly

มะม่วงโซดา

โรตีนมน้ำตาล

* Now serving daily*

Khao Mun Gai ข้าวมันไก่ 

​Poached chicken over ginger rice with garlic dipping sauce and winter melon soup

Lychee Soda

Drinks

O Liang (Thai Iced Black Coffee)